Produkty

Průmysl a služby

Pojištění vaší obchodní činnosti
Staráme se o pojištění především středních a velkých firem. Pojistit se dá skoro vše, ale ne u všeho je to výhodné. Poradíme Vám, která rizika je vhodné pojistit. Najdeme Vám takové kombinace pojišťoven a pojistek, které odpovídají Vaší rizikové zátěži a Vaší ochotě akceptovat rizika. Na základě našich dlouholetých zkušeností Vám doporučíme takové pojišťovny, které Vám rychle a bez problémů vyplatí případnou škodu.Zajišťujeme také servis při likvidaci pojistných událostí. Spoustě našich klientů jsme již ušetřili peníze i starosti.


Majetek a technická rizikaMajetkové pojištění patří tradičně k základním druhům pojištění vůbec. Majetkové pojištění lze sjednat buď formou vyjmenovaných nebezpečí nebo formou all risk (proti nebezpečím všem) s rozšířením o přerušení provozu, vnitřní závady/škody strojního nebo elektronického zařízení a širokou paletu dalších rozšíření dle vašich požadavků klientů. Naším cílem je poskytovat co nejširší pojistné programy zohledňující jednotlivé zvláštnosti a odlišnosti každého z našich klientů.

Odpovědnostní rizika


Pojištění odpovědnostních rizik patří mezi základní stavební kameny kvalitního pojistného programu každého našeho klienta. Díky naší dlouholeté zkušenosti můžeme nabídnout kvalitní pokrytí všech hlavních rizik – obecná odpovědnost, odpovědnost za výrobek s vysokými limity krytí a celosvětovým územním rozsahem. Kromě základních odpovědnostních produktů umíme doporučit a sjednat také speciální produkty pro krytí takového rizika jako je například stažení výrobku z trhu.

Finanční rizika


Pojištění finančních rizik částečně pokrývá oblast odpovědnostních produktů a zaměřuje se zejména na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárních a dozorčích orgánů společnosti (D&O pojištění pro exekutivní manažery), Pojištění profesní odpovědnosti (PI pojištění). Rovněž zahrnuje na lokálním trhu ojedinělý produkt Pojištění zpronevěry (CRIME). Tyto pojistné produkty jsme schopni nechat ušít na míru dle vašich konkrétních požadavků a potřeb. Můžete se tak spolehnout na špičkové pojistné produkty, které byly vyvinuty na základě mnohaletých zkušeností vedoucích pojišťoven s těmito druhy rizik.


Environmentální rizika


Pojištění odpovědnosti za škody na životním prostředí (ekologická újma). V reakci na aktuální vývoj legislativy v oblasti ochrany životního prostředí (Evropská směrnice 2004/35/EC, implementovaná do českého právního řádu Zákonem č. 167/2008 Sb. „O předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů“) nabízíme klientům zcela nový produkt, který pokrývá nejen odpovědnost pojištěného ve vztahu k jím způsobené ekologické újmě, ale i související škody na majetku či zdraví třetích osob, náklady na realizaci preventivních opatření a náklady právního zastoupení. Z pohledu příčiny pojištění kryje jak znečištění v důsledku náhlých a neočekávaných úniků, tak i znečištění, ke kterému v průběhu pojistné doby došlo postupně a dlouhodobě. U komplikovanějších rizik volíme individuální přístup a posuzujeme možnost dalších připojištění – například v souvislosti s přepravou, přerušením provozu apod.

Speciální rizika


Pojištění speciálních rizik Vám nabízí rozšířenou pojistnou ochranu vůči negativním sociálním jevům, jejichž projevy nezřídka vedou k nárůstu nákladů ve vztahu k majetkovým škodám, škodám na zdraví či zvýšeným finančním výdajům na zabezpečení ostrahy nebo zajištění výkupného.

Skupinové pojištění osob


Doporučujeme klientům skupinové programy pojištění pro zaměstnance či firemní klienty. Individuální potřeby každého klienta umíme nechat pojistit spolehlivým krytím s veškerými výhodami moderních druhů pojištění. Cestovní pojištění. Pojištění úrazu a nemoci.

Transport

Pojištění transportu je kapitola sama o sobě

V našem portfoliu zákazníků je velké množství speditérů, vývozců a dovozců zboží. Hlavním důvodem, proč dlouhodobě využívají našich služeb je to, že mají jistotu konkurenceschopné ceny a perfektního krytí možných škod. Pojištění dopravy často představuje výraznou nákladovou položku a vyplatí se tedy vybrat si správného partnera.

Měnící se legislativa, různé druhy zboží a přepravy, množství mezinárodních dohod a dodacích podmínek dělají z pojištění transportu záležitost pro opravdové experty.

Podporujeme naše klienty aktivně ve výběrových řízeních u jejich zákazníků. Nacházíme správná řešení pro nové projekty a obchody. Zajišťujeme servis i při likvidaci pojistných událostí. V pojištění transportu asi nemáme konkurenci.


Pojištění přepravy


Majitelé zboží se často mylně domnívají, že když zásilku předají k přepravě, mají o vše postaráno. Není tomu tak. Zasilatelé a dopravci mají pouze omezenou odpovědnost za škody na zásilkách. Pojištění zásilek během přepravy se sjednává pro vlastníky zboží, případně v jeho prospěch prostřednictvím zasilatele.
Pojištění přepravy se vztahuje na nebezpečí ztráty, poškození nebo zničení zboží při letecké, silniční nebo lodní přepravě, je založeno na dopravních doložkách londýnského pojistného trhu, které patří k celosvětově uznávaným pravidlům v pojištění přepravy a které představují podstatné zjednodušení a přehledné vymezení podmínek tohoto pojištění. V rámci pojištění přepravních rizik lze sjednat též pojištění odpovědnosti silničního dopravce za přepravovaný náklad.

Zásilky


Pojištění zásilek během přepravy je určeno vlastníkům zboží, případně v jejich prospěch prostřednictvím zasilatele. Vztahuje se na přepravy všemi dopravními prostředky po souši, na moři nebo ve vzduchu.
Dále umíme přehledně a jednoduše nechat pojistit přepravy v tuzemsku a z/do sousedních zemí prováděné vlastníkem zboží jeho vlastními vozidly. Sjednává se s ročním limitem plnění v závislosti na počtu používaných vozidel bez ohledu na celkový objem přeprav.


Odpovědnost dopravce


Pojištění je určeno subjektům podnikajícím v silniční nákladní dopravě a vychází z platné právní úpravy odpovědnosti. Chrání dopravce před rizikem, kterému je vystaven při uplatnění nároku na náhradu škody vzniklé během přepravy na nákladu.

Odpovědnost zasilatele


Odpovědnost zasilatele je zvláštním druhem profesní odpovědnosti. Od zasilatele se očekává vysoká profesionalita při obstarání přepravy na účet jeho zákazníka a pojištění vlastní odpovědnosti za škody vzniklé následkem porušení závazku je jednou ze známek této profesionality. Základní rozsah pojištění se vztahuje k věcné škodě a může být rozšířen na následné a finanční škody.

VIP soukromé pojištění

Rodina, zdraví, majetek, koníčky, sběratelství, umění…

V oblasti soukromého pojištění obvykle nedostanete žádný speciální servis a musíte se spokojit s některým z typizovaných produktů. GFA svým klientům nabízí nadstandardní služby i v této oblasti. Doporučíme vám nejvhodnější pojišťovny, najdeme nejvhodnější pojistné podmínky a vyjednáme Vám dobrou cenu. Prostě tak, abyste za své peníze získali maximální jistotu.

Kontaktujte nás

Pojištění pro golfisty

Krytí všech nečekaných událostí, které si v golfu můžete představit, jak těch příjemných, tak i těch nepříjemných

Hrajete golf a myslíte si, že rizika spojená s tímto Vaším koníčkem jsou kryta z běžných typů pojistek? Není to pravda. Případy, jakými jsou poškození či krádež golfového vybavení, osobní odpovědnost za škody způsobené při golfu, úrazy při golfu, nejsou pojistkami typu domácnost, odpovědnost či cestovní pojištění kryty. Existuje však specializovaný typ pojištění, který tyto typy pojistných událostí řeší – golfové pojištění.

Přečtěte si více