Straší vás GDPR?

Teď už nebude, máme pro vás GDPR pojištění

Reagujeme na květnovou implementaci příslušné evropské směrnice do české legislativy.

Pro koho je pojištění určeno

Pro firmy pracující s osobními / důvěrnými informacemi klientů, obchodních partnerů a zaměstnanců.

Obrázek GDPR GFA

Krytá rizika

  • Sankce uložené dozorovým orgánem např. Úřadem pro ochranu osobních údajů.
  • Skutečné/ údajné neoprávněné nakládání s osobními / důvěrnými informacemi.
  • Neoprávněné zpřístupnění osobních či důvěrných informací zaměstnancem společnosti.
  • Pochybení subdodavatelské firmy pracující s osobními či důvěrnými informacemi.
  • Zničení, zkreslení či poškození osobních dat v počítačovém sytému.
  • Fyzické odcizení IT vybavení.